DPR bokslut omfattar en serie program:
- Bokslutsprogram
- Bokslutsbilagor
- Bokslutskalkyl
- Årsredovisning

I bokslutsmodulen skapas på kontonivå specifikationer till alla poster i balansräkningen, du kan skriva in de kommentarer du vill. Du kan även skapa vissa bilagor som varulagerspecifikation, och kassaintyg

I bokslutsbilagemodulen kan du göra bilageförteckningar och registrera kommentarer till alla balansposter enligt valfri layout.

I bokslutskalkylen görs beräkningar för att fastställa utrymme för periodiseringsfond och skatt, göra skatteberäkning för bolag, registrera interima tillgångar och skulder, beräkna skulder för semesterlön, arbetsgivaravgifter och löneskatt  Detta kan du göra samtidigt som du grundbokför i redovisningsprogrammet. 

I årsredovisningsmodulen skapar du och skriver ut årsredovisningen.

Pris för DPR bokslut/årsredovisning är 2995 kr.  Alla delar i "bokslut" ingår i "Byråpaketet" som kostar 6000:-/år