DPR Dokument är ett program som hjälper dig att snabbt och enkelt skapa de juridiska dokument som ett företag eller företagare behöver som t ex,

- registreringshandlingar till PRV,
- bolagsbildning,
- bolagsordning,
- kompanjonsavtal,
- avtal om företagsöverlåtelser,
- bolagsstämmo- eller styrelseprotokoll,
- köpeavtal och mycket annat.

En viktig egenskap i programmet är den att alla dokument kan skrivas ut på RTF-fil. Detta ger dig stor handlingsfrihet. Du kan t ex skicka ett utkast av dokumentet till din jurist för kontroll. Du kan skicka dokumenten med e-post och infoga illustrationer m m i dokumentet.

Till skillnad från de flesta andra dokumentprogram kan du själv i detalj styra hur dokumentet ska se ut, både före och efter utskrift. Programmet tar inte över kontrollen över dig, det är du som har kontroll över programmet.

DPR Dokument kostar 1995 kr

Programmet ingår i "Byråpaketet" som kostar 6000:-/år