DPR Körjournal
Är marknadens enda dataprogram för körjournal som verkligen sparar tid. Problemet med att föra körjournal är att kraven på alla uppgifter som ska ifyllas för varje körning är plågsamt många. Detta gör tyvärr att det är vanligt att man "tappar sugen" i sitt körjournalskrivande och börjar slarva. Vid en skattekontroll blir detta mycket kostsamt eftersom risken då är stor att körjournalen underkännes.

DPR Körjournal innehåller snabbkoder för de vanliga körningar som du nästan dagligen utför som att åka till posten, åka till o från arbetet m m.  Detta gör att du endast behöver ange en tvåsiffrig kod så hämtas alla uppgifter om resan helt enligt RSV:s krav på körjournal (se nedan)

Med hjälp av dessa koder kan du otroligt snabbt skriva in din kompletta körjournal. Det tar mindre än en tiondel av den tid som går åt för att skriva ned allt detta manuellt. 

Programmet hjälper dig att göra körjournalen så komplett som Riksskatteverket kräver. Varje körning som görs skall för att godkännas innehålla:  -datum, tid för avresa och ankomst, den ort du kör till, företaget du besöker, kontaktperson där, syftet med resan, körsträcka, mätarställning vid resans start och slut samt om resan är privat eller tjänsteresa.

Reseräkning, och statistik m m finns givetvis med i programmet.

DPR körjournal är i sanning räddaren i nöden för dig som inte haft eller inte har tid att under året föra en perfekt körjournal.

Pris för DPR körjournal är 695 kr