DPR fakturering
är ett mycket flexibelt program som du kan använda fristående från DPR Redovisning eller integrerat.
 

Programmet  innehåller följande:
- Fakturering, med kund- och artikelregister
- Registrering av textblock/frastexter (för tjänsteföretag en uppskattad detalj)
- Statistik för försäljning per kunder och artiklar
- Räntefakturering
- Kravrutin och inkassohantering
- Utskrift av logotyp både i fakturorna och i breven
- Utskrift på papper, bildskärm eller PDF-fil
- Brevskrivning - en unik funktion som ger smidig koppling till såväl kundregistret som till Word

 
Enkelheten är det viktigaste!

Det är mycket lätt att använda faktureringen Du kan registrera fakturorna genom att använda Artikelnummer som styr hur varje artikel eller tjänst skall behandlas: kontering, momsklass eller liknande. Du kan även fritt registrera fakturarader och registrera egen kommentar till fakturan. Du kan importera ett s k textblock med inledande fraser som berättar vilken form av arbete som  fakturan avser. Utseendet på fakturan är rent, snyggt och logiskt. Välj om du vill skriva på billigt vitt papper får du ändå snygga fakturor med logga. Om du så vill i färg. Om du så föredrar  kan du istället skrivs fakturorna på förtryckt papper.

Rätta till begångna fel på ett enkelt sätt!
Om du råkat göra ett fel i faktureringen är det i DPR fakturering väldigt enkelt att ändra i fakturan och skriva om den. Detta uppskattas i hög grad av användarna eftersom det tyvärr ofta händer att man råkar missa att få med någon specialrabatt eller liknande som man muntligt kommit överens med kunden om. 

Vad kan du mer skriva ut i fakturaprogrammet?
Utöver sedvanliga kundreskontralistor  finns krav- och räntefaktureringsrutiner liksom ett inkassoprogram. Krav och räntefakturor  kan göras både automatiskt och manuellt vilket är uppskattat av de av våra användare som inte använder alla delar av faktureringsprogrammet. Kundistor, adressetiketter och brev är andra uppskattade utskrifter.

- Kundreskontralistorna kan skrivas ut på ett stort antal urval, till exempel:
   Alla, Obetalda, Förfallna, Förfallna vid visst datum,  Förfallna om visst antal dagar, Åldersfördelad lista, samt Betalda.

- Fakturastatistik per kund och per artikel finns givetvis med

- Export av kunderna och leverantörerna till Outlook-programmen så att du kan utnyttja alla kunduppgifter i Officeprogrammen
- Utskrift av adressetiketter över kunder och leverantörer

Pris för DPR fakturering är 1990:- kr.    Ingår i DPR byråpaket

 

DPR Leverantör

Detta är ett mycket snabbt och lättarbetat leverantörsprogram, eftersom det finns så många arbetsbesparande finesser inlagda.

DPR Leverantör:s huvuduppgift är att registrera och betala leverantörsskulder. Det  kan samarbeta med alla förekommande redovisningsprogram. Innehåller bland annat följande:

Automatiska betalningsförslag
Betalningsservice till bankgiro och postgiro
Färdigt konteringsförslag per leverantör ger snabbare registrering
Koppling till resultatenhet (kostnadsställer eller projekt) som överförs till DPR redovisning
Direktöverföring till bokföringen eller SIE-överföring

Utskrift på papper, bildskärm eller PDF-fil


Programmet är betydligt enklare att använda än vad du är van vid från andra system eftersom vi lyssnat på våra kunders tips och lagt in många smarta systemlösningar som till exempel

- Enormt snabb registrering av fakturorna. I leverantörsregistret anger du t ex vanligaste konto och momsprocent som leverantörens fakturor brukar innehålla. Du anger i regel bara leverantörens nummer, fakturanumret och totalbeloppet. Resten tar programmet hand om.

- Skicka
betalningsuppdrag till Bankgirot och  betalning sker på resp. fakturas förfallodatum. Det är mycket enklare att skicka betalningar till LB-giroexport än att använda Internetbank, som ju innebär massor av dubbelarbete.

- Betalningar som skickas till girot kan, om du så önskar, automatiskt bokföras redan när du reserverar för betalning. En del användare föredrar att manuellt registrera betalningen det datum när pengarna överförts men en del användare föredrar att helt slippa detta arbete och låter systemet bokföra redan när betalningen skickas till bankgirot. Viktigt är att du har ett val.

- DPR Leverantör ger dig bättre kontroll över fakturorna. Till exempel genom att skriva en lista över en viss leverantörs fakturor, att skriva ut en lista över fakturorna i förfallodatumordning, att göra analyser över förfallna fakturor per leverantör eller totalt.  

- Leverantörsreskontralistorna kan skrivas ut på ett stort antal urval, till exempel Alla, Obetalda, Förfallna, Förfallna vid visst datum, Förfallna om visst antal dagar, Åldersfördelad lista, samt Betalda.

- Export av kunderna och leverantörerna till Outlook-programmen så att du kan utnyttja alla kunduppgifter i Officeprogrammen
- Utskrift av adressetiketter över kunder och leverantörer

Pris för DPR leverantör är 1990:- kr.    Ingår i DPR byråpaket, årskostnad 6500 kronor

 

DPR Lön


Detta är det löneprogram som är allra enklast att använda. Du arbetar utan löneartskoder som är svåra att komma ihåg. I stället fyller du i alla timmar m m i ETT enda formulär och ser direkt hur lönen beräknas. Du kan ändra lönen hur mycket du vill, och du kan ändra även tidigare utskrivna lönebesked. Detta gör att du inte behöver gå någon kurs för att sköta DPR lön. Trots enkelheten innehåller DPR Lön allt som ett företag behöver: Kontrollista, lönebesked, bokföringsorder, skattedeklaration, översiktstablå per månad/anställd, banklönelista, frånvarostatistik, kontrolluppgifter, semesterlöneberäkning för olika avtal är exempel på vad du får ut i systemet. Våra kunder är helt entusiastiska till programmet. "Löneprogrammet för dig som inte klarat av datalön förut" är ett omdöme som säger mycket.

Pris för DPR Lön är 1990:- kr   Ingår i DPR byråpaket, årskostnad 6500 kronor

 

DPR Program "3:12-analys"

Viktigt analysprogram om 3:12-reglerna

De s k 3:12-reglerna som infördes från 2006 har ändrats 2007 och även 2008.

Huvudregeln, som ger möjlighet till betydligt högre gränsbelopp än Förenklingsregeln ställer som villkor på ägaren ett visst löneuttag. Ägaren måste  i god tid före årsskiftet veta exakt "löneuttagskravet" för år 2006.  Denna beräkning är ganska komplicerad att göra för hand. men med programmet "3:12-analys" kan du snabbt beräkna exakt rätt belopp.

"3:12-analys" blir ett oumbärligt verktyg för dig i ditt arbete med dina klienter. Programmet är konstruerat så att du tillsammans med klienten ska kunna simulera olika alternativ:  Exempelvis:

- Vad blir skatten om lön eller uttag ändras si eller så.?
- Exakt hur slår de nya skattereglerna för just detta bolag ?
- Hur stor blir skattelättnaden för just denne klient vid byte till aktiebolag?
- Hur stor blir skatten vid försäljning av bolaget ?
- Vilken blir skillnaden i skatt+optimerad utdelning mellan olika år?

Programmet jämför även den totala skattens storlek mellan företagsformerna Enskild firma, HB eller AB.

Hur mycket kostar det?
Programmet  "3:12-ANALYS" kostar endast 1290 kr exkl moms.Beställ programmet så här:

Ring 026-98711 eller besvara detta mail eller maila
 

Sök mer information om programmet på www.dprsystemservice.com. Läs där även om alla våra andra program som skapats just för redovisningskonsulter  Du kan direkt ladda ned alla våra program. För att komma igång behöver du sedan endast maila oss och beställa en licensfil , antingen en för köp av önskat program eller för demo.

 

DPR Räknaren
 

Detta lilla program är en för vanliga människors behov betydligt förbättrad version av Microsoft Kalkylator.

Addition
Till skillnad från Microsofts räknare finns en "visuell remsa" så att du ser de belopp du vill addera ihop. och du kan även skriva ut "räkneremsan". Du kan även välja att registrera text, antal och a-pris till varje rad i räkneremsan. Du kan även spara en additionsremsa för senare behov. Du kan använda programmet tillsammans med andra program tacj vare att additionsfönstret ligger i högra bildskärmskanten (se bilden ovan)

Multiplikation/division
Förutom additionsremsa med plus och minus innehåller programmet funktion för att multiplicera, dividera, procentberäkna samt beräkna moms som pålägg eller marginal av summan.

Programmet saknar däremot funktioner för mer avancerade räknesätt som sinus, logaritmer och dylikt. Programmet är gjort för "siffernissar" och inte för mattesnillen.

Pris för DPR leverantör är 690:- kr.    Ingår i DPR byråpaket, årskostnad 6000 kronor

 

DPR Outlook-brygga


Detta är en serie program som överför kundregisteruppgifter från de vanligaste administrativa programmens kundregister till Outlook:s adressbok.  Med hjälp av DPR Outlook-brygga slipper du och företagets anställda dubbelregistrering av alla kontaktpersoner som företaget har. Det räcker att registrera kund- eller leverantörsuppgifter i företagets administrativa system, sedan är det enkelt att överföra dessa till Outlook Adressbok. Om ditt företag har några tusen kunder med därtill hörande kontaktpersoner kan du enkelt ha dessa tillgängliga i alla dina Office-program. En ytterligare möjlighet är att du kan från Outlook exportera adressboken till din mobil.

Bryggan finns f n för SPCS, XoR, Briljant

Om du har ett annat administrativt program kan du kontakta på tel 026-98711 så ordnar vi kostnadsfritt en brygga även från ditt program.

Pris för DPR Outlook-brygga är 695 kr