Bokföring / Klientbokföring och Datafångst från Internetbanker

DPR Bokföring finns i en version för bokförings-/redovisningsbyråer och en för övriga företag. De skiljer sig i det antal företag man kan hantera. Du kan med DPR Bokföring arbeta med en snabbhet och säkerhet som du inte kan uppnå med något annat bokföringsprogram.  Snabbheten beror på de smarta finesser som finns i programdelen  för registrering av verifikationer. Du kan läsa mer i texten om en del av finesserna som gör programmet så bra. Du kan läsa en jämförelse mellan DPR klientbokföring och några andra program i artikel
Ladda ned artikel som jämför egenskaperna i DPR Redovisning med andra program

ÅRETS PROGRAMNYHET: Försystemet för datafångst från Internetbankerna

Utöver vårt bokföringsprogram kan du separat anskaffa vårt nya  FÖRSYSTEM för DATAFÅNGST FRÅN INTERNETBANK.
Med detta program kan du hämta dina kontoutdrag från din Internetbank och från E-postgirot så att du alltid har rätt saldo på bank-och postgirokontona. Du slipper det tålamodsprövande avstämningsarbete som i traditionell bokföring alltid måste föregå registreringen av verifikaten. Programmet skapar  snabbt och nästan automatiskt en datafil i SIE-FORMAT som du kan importera i valfritt bokföringsprogram. Det som gör programmet så bra är många genomtänkta detaljer:  dels kan du om du vill sortera ihop bank- och postgirotransaktionerna till en enda datumsorterad lista, dels kan du däri lägga till kontanta betalningar, utgående och inkommande fakturering m m. Och framför allt kan du låta programmet komma ihåg alla återkommande företag som du har betalningar till eller från, så att rätt kontering alltid sker. Alla dessa finesser sammantagna ger dig möjlighet att på bara någon minut skapa en månads bokföring av alla betalningar och där saldona på postgiro och bank alltid STÄMMER !

Du kan kombinera ditt gamla bokföringsprogram med detta nya program,
Programmet är anpassat till följande bankers Internetkontoutdrag: E-postgiro, Nordea, SHB, SEB, Föreningsparbanken och Skandiabanken, samt inom kort även kreditkortsutdrag för Visa, Eurocard och American Express. Till skillnad från exempelvis Föreningssparbankens lösning "e-bokföring" är vårt program inte bundet till enbart en banks utdrag utan till alla bankers, och till postgirot !  Skicka ett mail eller ring 026-98711 om du vill veta mer om detta fantastiska hjälpmedel som gör småföretagarens liv drägligare !

 

 

Några egenskaper i DPR Bokföring
 

Kontoplan:
Valfri  Du kan själv skapa en obegränsad mängd baskontoplaner. Ett antal kontoplaner medföljder.

Hitta kontonummer:
Söka på första eller två första kontosiffrorna
Tryck "1", alla konton som börjar på 1 visas. Tryck 18: alla konton som börjar på 18 visas
Bläddra bland i kontoplanen och ”plocka” önskat kontoTextsöka efter konto

Momsautomatik med momskod, både på intäkter och kostnader Du kan på varje konto ställa in vilken momsprocent
som ska föreslås som moms. (Kod 1-6). Du kan själv bestämma på varje rad om omräkning av moms skall ske.
Möjlighet till automatisk momstömning.

Automatkontering dels på transaktionsnivå (t ex sociala kostnader) dels fasta automatkonteringar (t ex avskrivning)

Motkontering av verifikatet mot verif.diff på enkelt sätt: tryck ENTER i såväl debet som kredit ger motkontering.
Du kan med snabbkod blädda bakåt och framåt bland månadens verifikat vilket är en enormt uppskattad finess.
Du kan registrera konton som slutar på 0 med tre siffror, detta spar flera minuter per timme
Snabbkod för att upprepa senast registrerade konto spar ytterligare tid i konteringen.

Makrokontering av vanliga affärshändelser: Denna finess är till för dig som inte har tid att lära dig kontonumren.
I stället för att leta i kontoplanen efter passande kontinummer klicka på den knapp som beskriver en viss affärshändelse
och konteringen sker korrekt.

Konteringsmallar möjliggör ultrasnabb registrering av verifikat: Du kan registrera 50 koder generella+ 50 per företag
Du kan med snabbkod ändra verifikationsdatum: ALT/d ökar verif.datum, alt/M minskar verif.datum.
Du kan ge en snabbkod för att radera verifikat, bra om det blir fel och du behöver göra om konteringen.

Bokföringsorder kan skrivas ut direkt i grundbokföringen. Bra vid bokslutsverifikat och verifikat utan kvitton.

Kontosaldo och resultat visas på bildskärmen. Ovärderligt vid bokslutsarbetet.
Du kan registrera extra verifikationstext per verifikationsrad när detta önskas. Du kan koda de konton som alltid skall
registreras med egen verifikationstext. Mycket uppskattat av revisorerna.
Utskrift i RTF-format och exportmöjlighet till Excel. Du kan skicka rapporterna som e-post till ex.vis klienterna.

Minireskontran ger dig en  perfekt kontroll av kund- och leverantörsfakturor, löner m m Denna möjlighet är
helt ovärderlig vid klientbokföring, där det gäller at hålla ordning både på konton, fakturor och löner/skatter.

Kostnadsställe- och Projektredovisning, med redovisning både på totaltnivå som på transaktionsnivå.

Du kan arbeta med obegränsat antal räkenskapsår. Praktiskt när du behöver leta i "gamla arkiv" efter verifikat.

De rapporter du skriver ut är mycket genomtänkta och bygger på 25 års erfarenhet och dagliga kontakter med våra kunder.
Alla rapporter kan skrivas ut på s k RTF-fil eller Fax  vilket öppnar vägen för effektivare sätt att kommunicera mellan redovisningsbyrån och
klientföretagen. Du kan även exportera bokföringsdata till Excel !

DPR Redovisning är utan merkostnader klart för nätverksanvändning

Omfattningen av rapporterna och programmens finesser är så stor att det inte går att på denna sida beskriva alla fördelar detta nya program erbjuder. Är du intresserad att veta mera om redovisningsprogrammet kan du ringa 026-98711 så skickar vi en dokumentfil som i detalj beskriver de finesser som hjälper dig att arbeta med en oslagbar snabbhet och säkerhet.

Grundbokföringsarbetet är det moment där du sitter ca 90% av den tid som du använder programmet. Det är därför oerhört viktigt att detta kan ske med maximal snabbhet, vilket vi lyckats åstadkomma bättre än något annat program.

Du ser här en illustration som visar grundbokföringen

Rapporter
Följande rapporter finns i systemet. Rapporterna är utvecklade tillsammans med våra användare under många år.
Klarar ditt nuvarande redovisningssystem att rapportera allt nedanstående?

 Momsrapport med månadstablå. Månadstablån visar de 12 momsrapporterna under året.
 Grundbok med debiteringsunderlag
 Bokföringsorder
 Huvudbok där du själv väljer periodens omfattning och kontointervall
 Kontoutdrag
 Beloppsökning/transaktionsanalys: Du kan söka belopp mellan önskat beloppsintervall för önskat kontointervall/period
 Fri textsökning: du kan leta efter "nålen i höstacken" genom att säka efter de tre första tecknen i ver.texten
Balans-/resultatrapport i valfri period
Rapportgenerator på kontonivå eller på”chefsrapportnivå”: du kan själv designa dina rapporter.
Resultattablå detta år, eller föreg år eller budget: ger den överblick över vad som hänt under året som behövs.
Minireskontra alla poster eller öppna poster: ger perfekt kontroll över kund-/ eller lev.fakturor: vilka är obetalda?
Kostnadsställerapport på totalnivå eller transaktionsnivå
Projektrapport på totalnivå eller transaktionsnivå
Uppbördsdeklaration med månadstablå
Sexårs resultatrapport
Varugruppsanalys
Konteringsetiketter
Registerutskrtift av kontoplan, automatkonteringar, ing balans, konteringsmallar.kostnadsställen, projekt m m
Företagslista i olika varianter, bl a "planeringslista"

Alla utskrifter kan ske på skrivare eller bildskärm eller på s k RTF-fil

Pris för DPR Bokföring
"Företagarversionen" (1-5 företag) 1 995 kr exkl moms
"Redovisningsbyråversionen" (1-9999 företag)  6 000 kr exkl moms (då ingår alla program som finns från DPR)

Abonemangskostnad
Vid abonnemang av DPR program betalar du endast årsabonnemang och betalar ingenting för att anskaffa programmen.

Årskostnad för att abonnera på samtliga DPR-program för 2005 är 6000 kr exkl moms