DPR Tidredovisning
Vi kan erbjuda dig marknadens mest lätthanterliga tidredovisningsprogram. Med DPR TID registrerar du arbetade tider med en lätthet som är unik. Du kan snabbt och lätt bläddra mellan dagarna. framåt eller bakåt. Du kan för varje aktivitetsrad under dagen skriva in en fri beskrivande text som kan avläsas i utskriften av faktureringsunderlaget.

Behörighetskontroll finns skyddar mot obehörigas intrång. Hanterar såld tid. osåld tid och frånvarotid.
Vi har satt ett mycket aggressivt pris på DPR Tid i syfte att även små tjänsteföretag skall ha råd att skaffa ett bra
tidredovisningsprogram. Flera företag kan användas. Programmet fungerar samtidigt som planeringskalender.

Visar veckodag och veckonummer och varnar om du registrerat ett datum för "röd dag".
Systemet är främst skapat för redovisnings- och revisionsbyråer men även jurist- och advokatbyråer kan ha stor nytta
av DPR TID. Den bärande tanken vi hade vid uppbyggnad av DPR TID är att göra registreringen enkel och överskådlig.
Varje dag visas i ett formulär, där kan du avläsa summa arbetad tid under dagen och summa inarbetade arvoden.
När du är klar med dagen trycker du ALT/N för nästa dag, du backar till föregående dag med ALT/F. Om du vill slipper du att använda musen, använd i stället snabbkommandon.

Du kan överföra de registrerade tiderna till en faktura, som du kan hantera i DPR Fakturering

Nedanstående bild visar hur du arbetar. Placera markören på det klockslag du startat ett jobb, ange kundnummer och tidkod,
och den tid jobbet tagit. I nedre delen av skärmen ser du en förteckning över kundnummer och tidkoder. En viktig detalj
är att du på ett jobb kan registrera en eller flera textrader med kommenterande text som skrivs ut i fakturaunderlaget.
Tack vare denna text blir det inga onödiga frågor från kunderna om fakturorna. DPR TID kommer att inom kort integreras
med ett faktureringssystem. Programmet innehåller en kalender som du kan slå upp när du önskar.

Utskrifter

Från de registrerade tiderna kan du skriva ut  följande listor
- Faktureringsunderlag
- Statistik per anställd
- Statistik per aktivitet

Du kan skriva ut på skrivare, bildskärm och PDF-fil

Du kan bestämma dagintervall genom att ange dagnummer 1-31 i fälten "fr o m dag" resp "t o m dag". Detta ger möjlighet att skapa faktureringsunderlag
i tätare tidsintervall än en gång i månaden.
 

Vill du veta mer?
Om du ringer 026-98711 så skickar vi en detaljerad beskrivning av hur programmet fungerar.

Pris för DPR tidredovisning är 2900 kr exkl moms.  Ingår i "DPR byråpaket" som kostar 6000:-/år